Warning: Undefined array key "wertykalny_tekst" in /home/platne/serwer106025/public_html/www_katowice_apartiorooms_com/wp-content/themes/apartiorooms/page-virtual-room.php on line 21

Zakwaterowanie
Mapa budynku
Doba hotelowa
Parking
Regulamin
Okolica
Śniadanie

WEJŚCIE DO BUDYNKU

Do budynku można się dostać trzema wejściami – wejściem głównym od ul. Mickiewicza, wejściem A od Rynku i wejściem B od ul. Skargi.
Zależnie od tego, w którym skrzydle znajduje się Twój Apartament, wybierz właściwe wejście.
Poznasz je po literze poprzedzającej numer Twojego Apartamentu np. Apartament A401 znajduje się w skrzydle A, do którego prowadzi wejście A.

W wiadomości SMS wyślemy Ci 4-cyfrowy kod do właściwego wejścia.

Wejście główne pozwala dostać się do obu skrzydeł budynku bez konieczności wpisywania kodu, jednak jest zamykane na noc.

Między skrzydłami na piętrze 4 i 5, gdzie znajdują się Apartamenty, nie ma przejścia. Każde skrzydło obsługuje odrębna winda

Wejścia do budynku Apartio Rooms

WEJŚCIE DO APARTAMENTU

Aparthotel zorganizowany jest w systemie self check-in. Oznacza to, że do Apartamentu możesz zameldować się samodzielnie, bez konieczności rejestracji w Recepcji. W dniu przyjazdu wyślemy do Ciebie wiadomość, w której znajduje się kod dostępu do apartamentu. Wystarczy wpisać go korzystając z klawiatury umieszczonej na klamce drzwi wejściowych i zatwierdzić symbolem #.

image/svg+xml

ZAKOŃCZENIE POBYTU

W dniu wyjazdu wystarczy, że opuścisz apartament i upewnisz się, że drzwi są zamknięte. Kod zostanie automatycznie dezaktywowany po zakończeniu doby hotelowej. Jeśli to możliwe prosimy o informację zwrotną o opuszczeniu Apartamentu wysłaną SMSem. Pozwoli nam to usprawnić proces przygotowania Apartamentu dla kolejnych Gości.

MAPA BUDYNKU

Wybierz właściwe skrzydło

Wejście do budynku

W wiadomości SMS, lub w w korespondencji na portalu rezerwacyjnym, wysłaliśmy do Ciebie numer Twojego apartamentu poprzedzony literą A lub B – to oznaczenia skrzydeł budynku. Najkrótsza droga do apartamentu prowadzi przez wejście właściwym skrzydłem budynku.

Jeśli numer apartamentu jest poprzedzony literą A – wybierz wejście A które znajduje się od strony placu rynkowego.
Jeśli numer apartamentu jest poprzedzony literą B – wybierz wejście B znajdujące się od strony ulicy Piotra Skargi.

Oba wejścia czynne są 24h na dobę, a kod do drzwi znajdziesz w wiadomości którą do Ciebie wysłaliśmy. Możesz również skorzystać z wejścia głównego od ulicy Adama Mickiewicza, jednak warto mieć na uwadze, że jest ono zamykane na noc.

Wejścia do budynku Apartio Rooms

Gdy znajdziesz się już w środku skorzystaj z windy aby dostać się na odpowiednie piętro, lub w przypadku awarii udaj się na miejsce schodami. Apartamenty mieszczące się w przedziale 401-428 znajdują się na 4 piętrze, a apartamenty z przedziału 501-514 znajdziesz na 5 piętrze. Po wyjściu z windy zwróć uwagę na oznaczenia na ścianach, które wskażą Ci dalszą drogę.

Recepcja

Gdy chcesz z nami porozmawiać

Na pierwszym piętrze budynku, zaraz po wejściu głównymi schodami po prawej stronie pod numerem 101 znajduje się nasza recepcja. Jesteśmy do Twojej dyspozycji każdego dnia – w tygodniu od 09:00 do 20:00, a w weekendy od 10:00 do 20:00.

Doba hotelowa

Zameldowanie: 15:00
Wymeldowanie: 11:00
Nie ma konieczności informowania Obiektu o planowanej  godzinie przyjazdu.

PRZEDŁUŻENIE DOBY HOTELOWEJ

Wczesne zameldowanie od: 13:00
Późne wymeldowanie do: 13:00
Wymaga kontaktu z obsługą w celu potwierdzenia dostępności.

Po zakończonym pobycie prosimy o informację zwrotną o opuszczeniu Apartamentu wysłaną SMSem. Pozwoli nam to usprawnić proces przygotowania Apartamentu dla kolejnych Gości.

PARKING SAMOCHODOWY

Budynek nie posiada prywatnego parkingu. Proponujemy pozostawienie samochodu w jednym z trzech punktów.

P1
Najbliżej obiektu można zaparkować wzdłuż ulicy Adama Mickiewicza. Jest to parking niestrzeżony, objęty strefą płatnego parkowania „A”. Opłaty obowiązują od poniedziałku do soboty w godzinach 07:00 – 17:00. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

P2
Parking w galerii handlowej SuperSam, pierwsza godzina bezpłatna, druga godzina – 5 zł, trzecia i kolejna godzina – 6 zł

P3
Parking samoobsługowy, dozorowany, monitorowany, ubezpieczony i dostępny 24h/7.

Oferta dostępna na:
www.parking-katowice.pl
lub pod numerem telefonu: +48 518 965 355

Mapa parkingów wokół Apartio Rooms
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania Gości na terenie Aparthotelu APARTIO ROOMS i obowiązuje wszystkie osoby znajdujące się na terenie Obiektu.
 2. Wynajmującym apartamenty zorganizowane w formie Aparthotelu jest firma M.Y. Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach ul. Lutycka 6, działająca pod marką APARTIO ROOMS.
 3. Najemcą jest pełnoletni Gość apartamentu, który zawarł z Wynajmującym umowę najmu. Zawarcie umowy najmu następuje w momencie dokonania rezerwacji, zapłaty zaliczki lub całej należności za pobyt. Regulamin jest integralną częścią Umowy najmu, a dokonując rezerwacji lub zapłaty Gość potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą być Gośćmi apartamentu jedynie w towarzystwie osób pełnoletnich będących ich Rodzicami lub Opiekunami Prawnymi.
 5. Najemca na podstawie zawartej z Wynajmującym umowy najmu dysponuje apartamentem w dniach i godzinach określonych w umowie.
 6. Wejście do apartamentu, w dniu przyjazdu, następuje w uzgodnionym między Najemcą, a Wynajmującym czasie, ale nie wcześniej niż o godzinie 15:00. Opuszczenie apartamentu, w dniu wyjazdu, następuje nie później niż do godziny 11. Każdorazowe odstąpienie od tych zasad wymaga zgody Wynajmującego.
 7. Życzenie przedłużenia czy skrócenia pobytu w Aparthotelu, poza okres wskazany w rezerwacji, Gość powinien zgłosić podmiotowi, przez który rezerwacja w Aparthotelu została dokonana.
 8. Jeśli rezerwacja została dokonana bezpośrednio w Aparthotelu to życzenie przedłużenia czy skrócenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, powinno być zgłoszone w formie pisemnej wysłanej na adres mailowy ApartHotelu.
 9. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy skrócenia pobytu, wskazanego w rezerwacji Gościa, jeśli rezerwacja Gościa dotyczy oferty bez możliwości bez kosztowej anulacji bądź jeśli życzenie skrócenia pobytu zostało wniesione, gdy zmiany w rezerwacji nie były możliwe ze względu na warunku anulacji zawarte w potwierdzeniu rezerwacji Gościa.
 10. W przypadku nieodwołania rezerwacji w wyznaczonym terminie, zawartym w warunkach rezerwacji lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do obiektu, Aparthotel obciąży Gościa opłatą zgodną z warunkami określonymi w rezerwacji Gościa z zastrzeżeniem, że jeżeli Gość dokonał rezerwacji bez możliwości bez kosztowej anulacji, Aparthotel obciąży Gościa opłatą za całość zarezerwowanego pobytu.
 11. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Aparthotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 12. Na terenie Aparthotelu w całym okresie najmu mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane. Liczba osób musi być zgodna z liczbą podaną podczas rezerwacji. Osoby niezameldowane (jako osoby niezameldowane traktujemy każdą osobę ponad liczbę podaną w rezerwacji, niezależnie od czasu przebywania w apartamencie lub na terenie Aparthotelu) będą uznawane za dodatkowych Najemców, co będzie skutkowało naliczeniem dodatkowych opłat zgodnie z poniższym cennikiem.
 13. Wynajmujący może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu apartamentu lub mieniu innych Gości, szkody na osobie Gościa, bądź pracownikach Aparthotelu lub innych osobach przebywających w obiekcie.
 14. Wynajmujący może odmówić przyjęcia każdego innego Gościa, który w ocenie obsługi Aparthotelu zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu, wizerunkowi innych Gości, pracowników oraz Aparthotelu (marki).
 15. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Aparthotel ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług Gościowi, która je narusza i usunąć z terenu obiektu.
 16. Najemca zobowiązany jest używać apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie na cele zakwaterowania. Najemca zobowiązuje się dbać o jego stan techniczny.
 17. Najemca apartamentu otrzyma od Wynajmującego kody do wejścia do budynku oraz kody do drzwi wejściowych do apartamentu. Najemca zobowiązuje się nie udostępniać kodów osobom trzecim. W przypadku uszkodzenia zamka/klamki kodującej Najemca obciążony zostanie kosztem naprawy bądź wymiany zamka. Niedozwolone jest zmienianie przez Najemcę kodów wejściowych do budynku/drzwi wejściowych.
 18. Najemca zobowiązuje się do każdorazowego zamykania apartamentu w przypadku jego opuszczania w okresie najmu poprzez zatrzaśnięcie drzwi. Najemca odpowiada za całość powierzonego mienia oraz wszelkie szkody wyrządzone przez Najemcę i osoby trzecie w apartamencie.
 19. Wewnątrz apartamentu oraz w częściach wspólnych budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych, używania papierosów elektronicznych. W przypadku złamania zasad regulaminu w zakresie palenia Aparthotel ma prawo obciążyć Gościa karą zgodną z poniższym cennikiem.
 20. W przypadku, gdy złamanie zakazu palenia przez Gościa uruchomi alarm przeciwpożarowy, co skutkuje interwencją straży pożarnej, Aparthotel nałoży na Gościa karę związaną z pokryciem kosztów interwencji straży pożarnej, na co Gość wyraża zgodę.
 21. Nieuzasadnione włączenie alarmu przeciwpożarowego wiąże się z nałożeniem na Gościa kary pieniężnej w wysokości wykazanej w poniższym cenniku, a w przypadku interwencji straży pożarnej Gość zostanie obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z przyjazdem straży, na co Gość wyraża zgodę.
 22. W apartamencie nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych: broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, iluminacyjnych i innych materiałów uznanych za niebezpieczne.
 23. Na terenie Aparthotelu zakazuje się prowadzenia jakiejkolwiek działalności usłiugowej, wszelkich form akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 24. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-6:00 z zastrzeżeniem piątków i sobót, kiedy w obiekcie odbywają się imprezy taneczne organizowane przez klub muzyczny usytuowany na parterze budynku.
 25. Gość dokonujący rezerwacji obejmującej pobyt w piątki i soboty przyjmuje do wiadomości, że w budynku mieści się klub muzyczny, czego wynikiem jest przenikanie hałasu na piętra Aparthotelu. Gość dokonując rezerwacji akceptuje to, że w tych dniach na parterze budynku wzmożony jest ruch osobowy a do apartamentu może dochodzić hałas wywołany muzyką lub głośniejszymi rozmowami uczestników imprezy.
 26. W apartamentach obowiązuje zakaz organizowania imprez. Złamanie postanowień Regulaminu w tym zakresie może skutkować nałożeniem kary zgodnie z poniższym cennikiem.
 27. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Aparthotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów i innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy mogą być uznane za gorszące lub zakłócające pobyt pozostałych Gości Aparthotelu.
 28. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji od Najemcy na zabezpieczenie ewentualnych zniszczeń, uszkodzeń lub stwierdzenia braków w wyposażeniu. Kaucja podlega zwrotowi w całości w dniu wyjazdu, w przypadku, kiedy nie stwierdzono zniszczeń/braków/uszkodzeń lub pomniejszona o równowartość zniszczeń/braków/uszkodzeń.
 29. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania od Najemcy dodatkowej opłaty za sprzątanie w wysokości 300 zł w przypadku, gdy w apartamencie występują zabrudzenia wykraczające poza normalne użytkowanie (plamy z płynów ustrojowych, wymiociny, zabrudzenia trudne do usunięcia).
 30. Wykorzystywanie przestrzeni Aparthotelu do realizacji zdjęć lub nagrań m. in. w celach komercyjnych lub promocyjnych, wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Apartotelu oraz uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
 31. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Apartamanetach oraz częściach wspólnych budynku oraz ich wyposażeniu.
 32. Kwestie związane z przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych uregulowane zostały szczegółowo w polityce prywatności Apartio Rooms, której treść dostępna jest w Recepcji Aparthhotelu.
 33. Części wspólne wraz z wejściami do budynku objęte są monitoringiem wizyjnym. Rejestracji i zapisowi podlega wyłącznie obraz (bez dźwięku). Dane z monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom współpracującym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania, po tym terminie dane są automatycznie nadpisywane.
 34. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się na terenie Aparthotelu – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Szczegółowa informacja na temat monitoringu oraz uprawnień Gości w tym zakresie udostępniona jest w Recepcji Aparthotelu.
 35. Poza monitoringiem wizyjnym obiekt jest objęty ochroną osobową codziennie w godzinach 20:00-8:00, a w piątki i soboty dodatkowym patrolem osobowym, który zapobiega przemieszczaniu się Gości klubu muzycznego na piętra Aparthotelu. Patrol osobowy ma prawo weryfikować tożsamość Gości.
 36. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 37. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, w przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres 3 miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu.
 38. Kary umowne stosowane w przypadku złamania zasad niniejszego regulaminu:
  1. organizowanie imprez/zakłócanie ciszy nocnej – 1 000 zł
  2. palenie tytoniu wewnątrz apartamentu – 200 zł
  3. uruchomienie alarmu przeciwpożarowego – 500 zł
  4. przebywanie w apartamencie osób niezameldowanych – 150 zł/każda niezameldowana osoba
  5. przebywanie zwierząt w apartamencie – 200 zł
  6. ponadnormatywne zużycie ręczników – 30 zł/szt. ręcznik do stóp i mały, 50 zł/szt. ręcznik duży (kara naliczana również w przypadku kradzieży)
  7. ponadnormatywne zużycie pościeli – 30 zł/szt. poszewka na poduszkę, 50 zł/szt. poszwa na kołdrę lub prześcieradło, 70 zł/szt. narzuta na łóżko (kara naliczana również w przypadku kradzieży)
  8. wejście na dach – 1000 zł
  9. inne zdarzenia łamiące regulamin – 200 zł

OKOLICA

Znajdujemy się w samym centrum Katowic, dzięki czemu wszystkie najważniejsze i najciekawsze miejsca są na wyciągnięcie ręki.

 

Mapa okolicy Apartio

Dworzec główny PKP

Plac Marii i Lecha Kaczyńskich 2, 40-098 Katowice

Najważniejszy dworzec kolejowy województwa Śląskiego. Jeśli chcesz poruszać się pociągiem po okolicy, kraju, a nawet za granicę, to właśnie z tego dworca znajdziesz najwięcej połączeń.

Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.pkp.pl/pl/dworce/katowice-informacje-dla-podroznych

Międzynarodowy dworzec autobusowy

Sądowa 5, 40-078 Katowice

Główny przystanek dla dalekobieżnych autobusów. Miejsce z którego odjeżdżają popularne FlixBusy, ale nie tylko. Dostaniemy się stąd m.in do Austrii, Niemiec, Holandii, Czech i na Ukrainę.

Więcej informacji na stronie internetowej:
https:/mdakatowice.pl/

Spodek oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Aleja W. Korfantego 35, 40-005 Katowice

To właśnie tutaj mają miejsce najważniejsze wydarzenia odbywające się w Katowicach, od sportowych wydarzeń, przez najróżniejsze festiwale, koncerty, gale aż po konferencje i spotkania międzynarodowe.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.spodekkatowice.pl/pl/
http://www.mckkatowice.pl/pl/

NOSPR - Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice

Szukając inspirujących wydarzeń kulturalnych z najwyższej półki prędzej czy później Twoje kroki skierują się tutaj. Do siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

Więcej informacji na stronie internetowej:
https://nospr.org.pl/pl

Park Śląski oraz Stadion Śląski

Różana 2, 41-501 Chorzów

Największy park w okolicy wypełniony mnóstwem atrakcji. Znajdziesz tu Wesołe Miasteczko, kolejkę linową, skansen, oczywiście liczne kawiarnie i restauracje oraz dumę okolicy – Stadion Śląski.

Więcej informacji na stronie internetowej:
https://parkslaski.pl/

Muzeum Śląskie

Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice

Miejsce w którym wyjątkowe dziedzictwo regiony podane jest w najlepszy sposób. Oprócz zróżnicowanych wystaw stałych znajdują się tu również sale edukacyjne, biblioteka z czytelnią czy audytorium.

Więcej informacji na stronie internetowej:
muzeumslaskie.pl

image/svg+xml

Śniadanie w "Bistro Kofeina"

Specjalnie dla naszych Gości w bistro „Kofeina” przy ul. 3 Maja 13 dostępne jest wyjątkowe menu śniadaniowe. Oddalona o niespełna 5 minut spacerem od Apartamentów Apartio Rooms, oferuje niesamowity klimat, a co jeszcze ważniejsze, naprawdę obszerne menu serwowane od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-18:00, a w niedzielę w godzinach 8:00-14:00.